Aile Hukuku

Uzman ekibimizle evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi ve benzer aile hukukunu ilgilendiren konularda kanun ve sözleşmeler çerçevesinde uyuşmazlık ve bunların çözümüne ilişkin çeşitli hizmetlerde buluyoruz. Eşler arasında protokol düzenlenmesi, anlaşmalı boşanmalar, evlilik sözleşmesi gibi konularda büyük özen göstererek özel hayatın gizliliğini esas alarak hareket ediyoruz. 


Arabuluculuk Süreç Yönetimi

Arabuluculuk, yaşanılan uyuşmazlık durumunun çözüme kavuşturularak, müzakerelerde bulunulması amacıyla tarafların bir araya getirilmesini sağlayan bir sistem. Aytaç Yavuz Partners olarak biz sürecin yargı yoluna taşınmadan çözme kavuşturulası için gerekli desteği veriyoruz. Sorunun çok kısa bir sürede çözümünü sağlarız.


Bilişim Hukuku

İnternet günümüz şartlarında kolaylık olmaktan çıkmış adeta bir zorunluluk halini aldı. Dolaysıyla bu zorunluluğunda belli kalıplar ve kurallara tabi olması gerekir. Bilişim hukuku bu amaçla kurulmuş e-ticaret yapan firmalarla şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasını hedefler. Fiziki olarak içinde bulunduğumuz şartlar sanal ortama da taşınmak zorundadır. Burada yaşanılacak boşluklardan ortaya çıkabilecek olan zararların telafisi ancak bilişim hukuku çerçevesinde mümkün. Hukukun yegane amacının adaleti sağlamak olduğunu düşünürsek Aytaç Yavuz Partners olarak biz fiziki şartlardan çıkararak sanal alemde de en güçlü şekilde savunuruz. Bilişim hukuku diğer hukuki konulara göre daha dinamik olması gerekir. Uzman ekibimizle müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korur ve gözetiriz.


Ceza Hukuku

Ceza hukuku insanların hak ve özgürlüklerini genel olarak kapsamı içerisine alır. Aytaç Yavuz Partners olarak ihtiyaç duyulan sorgu aşamaları da dahil olmak üzere danışan ve müvekkillerimizin her türlü davalarında hizmet veririz.


Şirketler Hukuku

Aytaç Yavuz Partners olarak ticari işletme ve şirketlerin her türlü hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ticari işletmenizin veya şirketinizin tarafı olacağı sözleşmeler, Sözleşme Hukuku alanında yetkin avukatlarımız tarafından hazırlanmakta veya mevcut sözleşmeleri inceler. Böylece hukuki uyuşmazlıklar oluşmadan “önleyici hukuk” prensibiyle, şirketlerinize etkin hukuki koruma hizmeti sunarız. Hukuki uyuşmazlıklarda, öncelikle uyuşmazlıklar dava aşamasına gelmeden uzlaşma yoluyla hukuki zeminde çözülmesi, dava yoluna gidilmesi halinde ise hukuki bilgi ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak dava/icra takiplerinin yürütülmesi ve bu süreçte müvekkillerimize hukuki süreçle alakalı anlık geri bildirim hizmeti sunarız. Hukuk ve yönetim danışmanlığı kapsamında, şirketlerin kurulması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin genel işleyişi aşamasında yönetim danışmanlığı, şirket nevinin değiştirilmesi, sermaye artırımı, yapılacak olan Genel Kurul, Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlıkları ve toplantılara iştirak, ortaklar arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü, konularında müvekkillerimize çok yönlü hukuki destek sağlıyoruz.


İcra Ve İflas Hukuku

Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkmış olan alacakların tahsili gerekli olabilir. Bu süreç içerisinde de yasal takip icra müdürlüklerince yapılır. Bazı durumlarda ise süreç olması gerektiğinden çok daha zor bir hal alır ve durum mahkemelere kadar taşınır. Aytaç Yavuz Partners olarak bu dava sürecinde hukuksal destek sağlayarak zararın en aza indirilmesi konusunda hizmet veririz.


İnşaat Hukuku

Aytaç Yavuz Partners, inşaat firmaları ve taşeronların haklarının ve hizmetlerinin korunması amacıyla hizmet verir. Süreci Aytaç Yavuz Partners, birebir takip eder ve hukuk müşavirliği sağlar. Bu hizmet dahilinde eser sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, alt İşveren sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, işçi-işveren yasal ilişkisinin, hukuki ihtilafa sebep olmayacak şekilde önleyici yöntemlerle ele alınması ve işçi sicil dosyalama sistemini yasal mevzuata uygun olarak dizayn edilmesi, inşaat taşeronlarına ait sözleşmelerden kaynaklanan hakediş, geçici kabul, kesin kabul, teminat iadesi, işveren cezası gibi ihtilaflı süreçler konusunda danışmanlık yapıyoruz.


İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve işveren haklarından tutunda iş akdinin feshi konusuna varıncaya kadar tüm hukuki sürecinizde gelişen ve değişen mevzuat çerçevesinde hareket ederek gerekli desteği sağlarız.


Sözleşmeler Hukuku

Şahıs veya şirketlerin ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlamak ve hazır olan sözleşmelerin denetimini yaparak hukuki destek veriyoruz. Aytaç Yavuz Partners boşanma, gayrimenkul, uzlaşma ve arabuluculuk sözleşmelerinde destek sağlıyoruz.


Tüketici Hukuku

İhtiyacınız olabilecek tüm sektörlerde yaşanılan problemlere hukuki çözümler getirerek dava sürecinizin başından sonuna kadar takipçi olur ve sürecin yönlendirilmesini sağlarız.